Advanced English students

Англи хэлний гүнзгий шатны сургалт

Манай Англи хэлний гүнзгий шатны сургалт нь таны Англи хэлний түвшинг дээшлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дөрвөн үндсэн ур чадварыг багтаасан болно: ярих, сонсох, унших, бичих.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 18-20 (C1)180-199
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 18-20 (C1)945-990
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 18-20 (C1)360-400
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 18-20 (C1)95
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-89100-119120-139140-159160-179180-199
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549550-784785-944945-990
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-239240-309310-359360-400
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.0
TOEFL IBT427295

Гүнзгий шат

Англи хэлний мастер болоорой. Эдгээр өндөр төвшнийг дуусгаснаар танд дараах чадвар бий болно.

  • Бизнесийн тайланг уншиж, хураангуйлах
  • Үр дүнтэй CV болон албан бичиг бичих
  • Дэлхий даяар буй Англи хэлтэй хүмүүстэй чөлөөтэй харилцах
  • Бизнесийн өндөр төвшний хэлэлцээрийг зохицуулах

Мэргэшсэн

Хамгийн өндөр түвшин нь Англи хэлийг төрөлх хэл шигээ ойлгох боломжийг олгодог. Эдгээр төвшнийг дуусгаснаар танд дараах чадвар бий болно.

  • Бизнесийн цар хүрээгээ өргөжүүлж хөгжүүлэх
  • Нарийн төвөгтэй баримт бичгүүдийг уншиж, ойлгох
  • Бизнестэй холбоотой аливаа сэдвээр дүн шинжилгээ хийх
  • Аливаа бизнесийн нөхцөл байдалд зохих хариу үйлдэл үзүүлэх

Англи хэлний түвшингөө тодорхойлох

Манай түргэвчилсэн цахим тестээр Англи хэлний гүнзгий шатны түвшингээ олж мэдээрэй. Үр дүнгээ шууд имэйлээр авах боломжтой.

Баталгаат үр дүн бүхий батлагдсан арга барил

Манай сургалтын арга барил нь анги танхим дээр суурилсан заах арга зүй болон сонирхолтой сургалтын материалаар хангагдсан, сурах арга барилын чиглэлтэйгээр бие даан суралцах хоёрыг хослуулсан арга юм. Бидний ашигладаг боловсролын дэвшилтэт технологи нь таныг цахимаар чөлөөтэй суралцах болон сургалтын төв дээрээ ирж мэргэжлийн багш нарын заавар зөвлөмж авах эрх чөлөөг нэгтгэж өгсөн байдаг.

Гүнзгий шатны суралцагчдад зориулсан Англи хэлний сургалт бидэнд байна

Танд карьераа ахиулах, ажилд орох, Англи хэл сурах, дэлхий ертөнцтэй танилцах, их дээд сургуульд сурах зорилгын аль нь ч байсан бидэнд танд хамгийн сайн тохирох сургалтын хөтөлбөр бий.

Өнөөдрөөс эхлэн Англи хэлээ төгс эзэмшээрэй

Та манай сургалтын зөвлөхтэй холбогдож уулзалтын цаг товлон, өөрийн Англи хэлний түвшингөө үнэ төлбөргүйгээр нарийвчлалтай тогтоолгон, Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр боловсруулж аваарай.