Анхан шатныханд зориулсан Англи хэлний хэллэгүүд

English Learning Tips

2019 оны 6-р сарын 24

Англи хэлээр анхлан ярьж сурахад Англи хэлний дүрэм бодоод байхгүйгээр бэлэн өгүүлбэрүүдийг ашиглаж болно. Wall Street English-ын арга барил нь энэ санаан дээр үндэслэгдсэн ба таныг Англи хэлээр түргэн хугацаанд чөлөөтэй ярьж сурахад зориулагдсан, ажилд болон аялахдаа ашиглаж болох үг болон хэллэгүүдийг толилуулж байна. Та доорх жишээнээс өргөн хэрэглэгддэг хэллэгүүдийг хараарай.

 

Танилцуулах

‘What’s…?’ орсон хэрэгтэй асуултууд

Сайн уу? болон баяртай гэж хэлэх

Жишээ нь:

A: Good afternoon. Are you Mr. Philips?

B: Yes, I am.

A: Hello, my name’s Amy Lopez. Nice to meet you.

B: Nice to meet you too.

A: Where are you from Mr Philips?

B: I’m from Dublin. And you?

A: I’m from Wellington. What’s your work email address?

B: It’s m.philips@myemail.com.

‘How are you?’-д хариулах

Жишээ нь:

A: Hi Ann. How are you?

B: Hi Dave. I’m not very well.

A: Oh no, how come?

B: I’m tired. And how are you?

A: I’m very well thanks!

Тодруулж асуух

Жишээ нь:

A: Where were you born?

B: Sorry, I don’t understand.

A: Where are you from?

B: I’m from Avignon in France.

A: Can you spell that?

B: Yes. A-V-I-G-N-O-N.

Утсаар ярихдаа

ЖИшээ нь:

A: (Phone rings) Hello?

B: Hello. This is Paul from G&S Electronics. Can I speak to Ms. Jones, please?

A: Certainly. Please hold.

B: Thank you.

Бусад хэрэгтэй хэллэгүүд

Зүг чиг асуух

Жишээ нь:

A: Excuse me, where’s the station?

B: Go straight on, then turn right at the end of the road. The station’s on your left.

A: Thanks very much.

B: You’re welcome.

 

Дээр харсанчлан эдгээр энгийн Англи хэлний хэллэгүүд нь Англи хэл дээрх олон байдлуудаас аврах болно. Манай Wall Street English-ын сургалтууд нь ийм төрлийн, практик дээр суурилсан хичээлүүдийг олноор хамруулсан байдаг. Та өнөөдрөөс эхлэн эдгээр хялбархан хэллэгүүдийг сурч аваад хэдийд ч хамаагүй давтаж бэлдээд Англи хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлээрэй!