Англи хэлний шалгалтууд

Дэлхий даяар шилдэг их, дээд сургууль, коллеж, компаниуд таны англи хэлний түвшнийг нотлох баримтыг шаарддаг. Англи хэлний гэрчилгээ авахад хэрэгтэй мэдээллээ яг одоо аваарай.

No English certifications found

'We have no English certifications at this current time.'