Англи хэлний тестүүд

Бизнесийн Англи хэлний цахим тест

Бизнесийн Англи хэлний шалгалтыг цахимаар хийж үзээд ямар түвшинд байгаагаа хараарай. Асуултад олон сонголттой асуултуудыг бөглөж өгсний дараа, бид таны үр дүнг имэйлээр илгээх болно.

View test

Цахим Англи хэлний шалгалт

Дараах 10 асуултад хариулж өөрийн Англи хэлний түвшинг тодорхойлно уу!

View test