exercisesИрээдүй цагийн ‘Shall’ ба ‘Will’ хоёрын ялгаа

Ирээдүй цагийн ‘Shall’ ба ‘Will’ хоёрын ялгаа

Англи хэлний ирээдүй цаг дээр ярихыг хүсч байвал одоо үргэлжилж байгаа цаг, ‘be going to’, ‘will’, ‘shall’ гэх мэт янз бүрийн хэлбэрийг ашиглаж болно. ‘Will’ ба ‘shall’ нь энгийн бүтэцтэй тул ашиглахад олон талаараа хамгийн хялбар боловч төөрөлдөхөд хялбар байдаг. Ялгаа нь юу вэ, тэдгээрийг хэзээ ашиглах ёстой вэ? Үүнийг мэдэхийн тулд та үргэлжлүүлэн уншина уу!

 

Will

Ирээдүй цагийг илэрхийлэхэд ашигладаг хамгийн энгийн бөгөөд түгээмэл хэлбэр бол ‘will’ юм. "Will" -ийн бүтэц нь бүх субъектуудад адилхан ба үйл үгийн талаар юу ч өөрчлөх шаардлагагүй тул хялбар байдаг.

Сөрөг хэлбэрийг бий болгохын тулд бид ‘not’ гэж нэмнэ:

Асуух хэлбэрт оруулахын тулд бид өгүүлбэрийн бүтцийг эргүүлж, 'will'-ийг өгүүлбэрийн эхэнд ашиглана.

‘Will’ -ийг дараахь нөхцөл байдалд ашигладаг:

a) to describe the future – ирээдүйг дүрслэн тайлбарлах

 • We’ll be at the hotel until 8pm.
 • The trains will be late today because of the bad weather.
 • How long will you stay in Hong Kong?
 • He’ll send us the report when he has all the data.

 

b) to make a prediction – таамаг дэвшүүлэх

 • The world population will grow a lot in the next 50 years.
 • I think I’ll stay in this company until I retire.
 • She doesn’t think she’ll pass the exam.
 • Who do you think will win the tournament?

 

c) to express a decision made at the moment of speaking – ярьж байх үедээ гаргасан шийдвэрээ илэрхийлэх

 • I’ll have the vegetable soup please.
 • (The phone rings) I’ll answer it.
 • So that’s the plan – we’ll check the sales figures and you check the expenses.
 • Jean’s over there. I’ll just go and say ‘hello’ before we leave.

 

d) to make a request - хүсэлт гаргахдаа

 • Will you bring some more water please?
 • Will you come to the appointment with me?
 • Will you be quiet please? I’m trying to make an important phone call.
 • You’ll give me a hand with dinner, won’t you?

 

e) to make promises and offers – амлалт болон санал өгөхдөө

 • I’ll call you when I get home.
 • She’ll help you finish the work, don’t worry.
 • We’ll send you the goods as soon as possible.
 • Lee and Kim will show you around the city.

 

f) to describe the consequence of a conditional phrase - нөхцөлт хэллэгийн үр дагаврыг тайлбарлахдаа

 • If it rains, I’ll take my umbrella,
 • If they win the next match, they’ll go through to the final.
 • Will she come to dinner if I invite her?
 • We won’t mind if you arrive late.

 

Shall

Өмнө нь ‘shall’ -г ‘will’ -ийн альтернатив хувилбар болгон ихэвчлэн ашигладаг байсан бөгөөд алдарт уран зохиолын бүтээлүүдээс ‘shall’ -ийн олон жишээг олж харж болно. Гэхдээ орчин үеийн Aнгли хэл дээр ихэвчлэн эерэг болон сөрөг өгүүлбэрт ‘will’ -ыг илүүд үздэг. Гэсэн хэдий ч бид "shall" -ийг ашиглан "I", "we" орсон асуултууддаа, ялангуяа British English дээрх асуултуудад хариулт өгдөг.

Бид ‘shall’ орсон өгүүлбэрийг ‘will’ -тэй адилхан байдлаар бүтээдэг.

Сөрөг хэлбэрийг бий болгохын тулд бид ‘not’ гэж нэмнэ:

"Shan't" хэмээх хэлбэр нь бидний ярианы Англи хэл дээр ихэвчлэн ашиглагддаг боловч бичгийн хэлбэрээр ховор тохиолддог.

Асуух өгүүлбэр үүсгэхдээ өгүүлбэрийн бүтцийг эргүүлж, 'shall'-ийг өгүүлбэрийн эхэнд ашиглана. Ихэвчлэн "shall" -ийг “with” болон “we” орсон өгүүлбэрт ашигладаг. Доорх хүснэгтээс асуух өгүллбэрүүдийн жишээг хараарай.

‘Shall’ -ийг дараахь нөхцөл байдалд ашигладаг:

a) to make offers using I/we - I / we ашиглан санал тавих

 • Shall I make some lunch?
 • Shall we help you with your bags?
 • Where shall I drop you off? Outside your office?
 • Shall I water your plants while you’re away?

 

b) to make suggestions using I/we - I / we ашиглан санал оруулах

 • Shall we go to the park later?
 • Shall we have something to eat?
 • Who shall we invite to the party?
 • What shall we do after we’ve watched the film?

 

c) to express formal obligations - албан үүрэг илэрхийлэхэд

 • Applicants shall provide evidence of their qualifications.
 • Guests shall not remove anything from the rooms.
 • The tenant shall pay the agreed amount on the first day of every month.
 • The accused shall appear in court again on 26th October.

 

d) to make a promise – амлалт өгөхдөө

 • shall never forget the help you gave me.
 • shan’t be late.
 • We shall do everything we can to solve the problem.
 • He shan’t be long. Do have a seat while you wait.

 

e) to describe the future very formally – Ирээдүйг албаны хэв маягаар дүрслэхэд

 • We shall overcome this difficult moment.
 • The tests shall be carried out by an independent body.
 • Mr Lopez shall begin his talk at 2:30pm.
 • Access to the city center shall be limited today due to the marathon.

 

Will эсвэл Shall?

Ерөнхий дүрмийн дагуу ирээдүйн тухай эерэг ба сөрөг өгүүлбэрт ‘will’ ашиглана. Мөн хүсэлт гаргахдаа ‘will’ ашиглана. Хэрэв та I / we орсон, санал тавьж буй өгүүлбэр бүтээхдээ асуултын хэлбэрээр ‘shall’ -г ашиглана. Албан ёсны мэдэгдэл, ялангуяа үүрэг хариуцлагын талаар тайлбарлахдаа ‘shall’ -г ашиглаарай.

Tа ‘will’ ба ‘shall’ хоорондын ялгааг ойлгосон уу? Та ирээдүй цаг дээр ярихдаа ‘will’ болон ‘shall’ -г аль болох их ашиглахыг хичээгээрэй. Ингэснээр сурсан зүйлээ бататгах болно. Та анхан шатны тест ээр өөрийнхөө мэдлэгийг шалгахаа битгий мартаарай.

Илүү олон дасгалууд
Гурав дахь болзолт ѳгүүлбэр - The Third Conditional

Нэг болон хоёр дахь нѳхцѳлт ѳгүүлбэрийг сурсны дараа сүүлийн буюу гурав дахь нөхцөлт өгүүлбэрийг сурахад та бэлэн болсон гэж үзнэ. Гурав дахь нѳхцѳлт ѳгүүлбэрийг сурснаар та унаган Англи хэлтэй хүн шиг ярьдаг болно. Дараах текстийг уншиж ямар үед яаж хэрэглэхийг сурч аваарай.

Англи хэлний төлөөний үгс

English Learning Tips

Хэл сурч буй хүмүүст, ялангуяа анхан шатны сурагчдад тохиолддог хүндрэлтэй зүйл бол төрөл бүрийн төлөөний үгс сурах байдаг. Тэд жижиг үгс хэдий ч аливаа өгүүлбэрийн утгыг бүхлээр нь өөрчилдөг. Та аль төлөөний үгийг ашиглах дээрээ эргэлзэж байсан уу? Зарим өгүүлбэрийг хэлж байх үедээ he ашиглах уу эсвэл him ашиглах уу гэдгээ мэдэхгүй түгдэрч байна уу? Тэгвэл үргэлжлүүлэн уншиж Англи хэлний бүхий л төлөөний үгсийг давтаарай.