exercisesАнгли хэлний дүрмийн бус олон тооны нэр үгс

Англи хэлний дүрмийн бус олон тооны нэр үгс

English Learning Tips

Ихэнх олон тооны нэр үгсийг англи хэл дээр ашиглаж сурах нь нэлээд хялбар байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь англи хэл дээрх нийтлэг олон тооны нэр үгс нь дүрмийн бус байдаг. Эдгээр дүрмийн бус олон тооны нэр үгнүүд нь юу вэ, та тэдгээрийг хэрхэн тогтоож чадах вэ?

 

Дүрмийн дагуух олон тооны нэр үгс

Англи хэл дээрх ихэнх нэр үгс нь олон тооны нэр үг үүсгэх дүрмийг баримталдаг бөгөөд энэ нь -s нэмэх явдал юм. Жишээлбэл:

A pen / Some pens

A student / Some students

 

Энэ нь -ch, -sh, -s, -ss, -x, -z, -o гэсэн үгээр төгссөн үгсээс бусад бүх үгэнд үнэн юм. Эдгээр үсгээр төгссөн үгэнд бид нэмэлт -es нэмнэ. Жишээлбэл:

A watch / Some watches

A tomato / Some tomatoes

 

Мөн үг нь y-үсгээр төгсөхөд, та y үсгийн -i болгож, -es ард нь нэмнэ. Жишээлбэл:

A city / Some cities

A lady / Some ladies

 

Дүрмийн бус олон тооны нэр үгс

Дээрх дүрмийг дагаж мөрддөггүй олон тооны нэр үгс байдаг. Энд таны мэдэх ёстой дүрмийн бус олон тооны нэр үгс байна.

 

Хүмүүс

 • Children (plural of child). “There are some children playing in the park.”
 • Women (plural of woman), pronounced /’wi min/. “Two of our top managers are women.”
 • Men (plural of man). “The changing room for the men is over there.”
 • People (plural of person). “There are over 7.5 billion people in the world.”

 

Биеийн хэсэг

 • Teeth (plural of tooth). “He has perfect teeth. He never has to go to the dentist.”
 • Feet (plural of foot). “You walk and run with your feet.”

 

Амьтад

Дараах амьтад нь ганц биетэйгээ ижилхэн олон тооны хэлбэртэй байна.

 • Fish (one fish, two fish)
 • Sheep
 • Deer
 • Shrimp
 • Tuna
 • Swine
 • Species

 

Гэхдээ зарим амьтдын олон тооны нэр үгс эрс өөрчлөгддөг.

 • A mouse / Some mice
 • A goose / Some geese
 • An ox / Some oxen

 

f-ээр төгссөн үгс

F эсвэл -fe гэсэн үгээр төгсдөг үгс -es нэмэхээс өмнө f нь v болж өөрчлөгддөг. Жишээлбэл:

 • A life – Some lives
 • A knife – Some knives
 • A leaf – Some leaves
 • A wife – Some wives
 • A calf – Some calves
 • A loaf – Some loaves
 • A scarf – Some scarves

 

is -ээр төгссөн үгс

-is -ээр төгссөн үгс ихэвчлэн -es -ээр солигддог. Жишээлбэл:

 • A hypothesis / Some hypotheses
 • A crisis / Some crises
 • An analysis / Some analyses
 • A thesis / Some theses

 

a-aaр төгссөн олон тооны үгс

Дараах нь а үгсээр төгсдөг нийтлэг дүрмийн бус олон тооны үгс юм:

 • Data
 • Criteria
 • Phenomena
 • Media
 • Bacteria
 • Curricula

 

Энд таны мэдэж, цээжлэх маш олон шинэ үгс бий, та тэдгээрийг бүгдийг нь нэгэн зэрэг цээжлэх боломжгүй. Wall Street English дээр бидний арга зүй нь оюутнуудад эдгээр дүрмийн бус олон тооны үгсийг сургалтын явцад аажмаар, хамгийн чухал зүйлээс эхлэн сурах боломжийг олгодог.

Та шинээр дүрмийн бус олон тооны нэр үгсийг харах болгондоо, үүнийг тэмдэглэж аваад өөрийнхөө богино жишээг бичиж, эсвэл хэрэв бүр болж байвал зургийг нь зур! Хамгийн чухал зүйл бол тухайн үгийг оюун ухаандаа хадгалахад туслах зүйлийг хийх явдал юм.

 

Хамгийн нийтлэг олон тоон дээр анхаарлаа төвлөрүүлж эхлэх нь зүйтэй.

– men, women, children and people гэх мэт…

 

Хэрэв та эдгээр дүрмийн бус олон тооны нэр үгсийг санаж чадвал Англи хэлээр мэдэгдэхүйц үнэн зөв ярьж, бичиж чадна.

Дасгал хийж эхлэхийн тулд энэ хөгжилтэй асуулт хариултыг туршиж үзээрэй.

Илүү олон дасгалууд
Англи хэлний “Төгс өнгөрсөн цаг”-ийн хэрэглээ

English Learning Tips

Зөв мэдлэг эзэмшсэнээр Aнгли хэлний өнгөрсөн цагийг зөв ашиглахад давуу тал болно. Жирийн өнгөрсөн болон төгс одоо цагийн талаар та сайн мэдэж магадгүй.  Мөн өнгөрөн үргэлжилсэн цагийг ч сайн эзэмшсэн байж болно. Өнгөрсөн цагийн нэг хэлбэр болох төгс өнгөрсөн цагийг ашиглаж сурснаар цагуудыг хооронд нь харьцуулах, өнгөрсөн цагт хийгдсэн үйлдлийг илэрхийлэх чадварт суралцах юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авч болно. 

Англи хэлний “Төгс одоо цаг”- ийн хэрэглээ

English Learning Tips

Зөв мэдлэг эзэмшсэнээр Aнгли хэлний өнгөрсөн цагийг зөв ашиглахад давуу тал болно. Жирийн өнгөрсөн болон төгс одоо цагийн талаар та сайн мэдэж магадгүй.  Мөн өнгөрөн үргэлжилсэн цагийг ч сайн эзэмшсэн байж болно. Өнгөрсөн цагийн нэг хэлбэр болох төгс өнгөрсөн цагийг ашиглаж сурснаар цагуудыг хооронд нь харьцуулах, өнгөрсөн цагт хийгдсэн үйлдлийг илэрхийлэх чадварт суралцах юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авч болно.