Анхлан суралцагчдад зориулсан Англи хэл

Манай Англи хэлний анхан шатны сургалт нь шинэ хэл сурахад зайлшгүй шаардлагатай дөрвөн үндсэн чадварыг багтаасан болно: ярих, сонсох, унших, бичих.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 18-20 (C1)180-199
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 18-20 (C1)945-990
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 18-20 (C1)360-400
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 18-20 (C1)95
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-89100-119120-139140-159160-179180-199
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549550-784785-944945-990
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-239240-309310-359360-400
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.0
TOEFL IBT427295

Анхан шат

Хэрвээ та энэ түвшинд байгаа бол аялж байхдаа Англи хэлээ зарим үндсэн нөхцөл байдалд ашиглаж болно. Танд ажиллах, суралцах, Англи хэл хангалттай байхгүй ч тантай харилцаж буй хүмүүс Англиар ярихдаа удаан, энгийнээр ярьдаг бол тэдэнтэй энгийн яриа өрнүүлж чадна.

Анхан дунд шат

Хэрвээ та энэ түвшинд байгаа бол та жуулчны хувьд өдөр тутмын ихэнх нөхцөл байдалд тухтай байх ба бусад Англи хэлтэй хүмүүстэй харилцах боломжтой. Та бусад хүмүүсийн ярьж буй сэдвийн талаар сайн мэддэг бол зарим тохиолдолд ажил дээрээ Англи хэлийг ашиглаж болно. Мөн та Англи хэлээ олон нийтийн сүлжээнд ашиглах боломжтой болно. Та Англи хэл дээр их дээд сургуульд суралцаж чадахгүй ч тухайн хичээлийн сэдвийг сайн мэддэг бол зарим мессеж, богино бичвэрийг ойлгох боломжтой болно.

Англи хэлний түвшингөө тодорхойлох

Манай түргэвчилсэн цахим тестээр Англи хэлний анхан шатны түвшингөө олж мэдээрэй. Үр дүнгээ шууд имэйлээр авах боломжтой.

Баталгаат үр дүн бүхий батлагдсан арга барил

Манай сургалтын арга барил нь анги танхим дээр суурилсан заах арга зүй болон сонирхолтой сургалтын материалаар хангагдсан, сурах арга барилын чиглэлтэйгээр бие даан суралцах хоёрыг хослуулсан арга юм. Бидний ашигладаг боловсролын дэвшилтэт технологи нь таныг цахимаар чөлөөтэй суралцах болон сургалтын төв дээрээ ирж мэргэжлийн багш нарын заавар зөвлөмж авах эрх чөлөөг нэгтгэж өгсөн байдаг.

Танд зориулсан Англи хэлний сургалт бидэнд байна

Танд карьераа ахиулах, ажилд орох, Англи хэл сурах, дэлхий ертөнцтэй танилцах, их дээд сургуульд сурах зорилгын аль нь ч байсан бидэнд танд хамгийн сайн тохирох сургалтын хөтөлбөр бий.