english coursesоюутан сурагчдад зориулсан Англи хэлний сургалт

оюутан сурагчдад зориулсан Англи хэлний сургалт

Манай батлагдсан аргачлалаар коллеж эсвэл их сургуульд Англи хэл дээр сурах бэлтгэлээ хангаарай. Манай сургалтаар Англи хэлээ ашиглахад шаардлагатай хэвшил, ур чадвараа хөгжүүлэх бүрэн боломжтой.

Та ямар сургалт авах вэ?
 • Танд хэрэгтэй дэмжлэг, заавар зөвлөмж өгөхийн тулд мэргэжлийн гадаад багш нараар хангах ба бие даан суралцахад тань манай чиглүүлэгч Монгол багш нар туслах болно.
 • Өөртөө итгэлтэйгээр ярих, бичих гэх мэт их сургуульд хэрэг болохуйц Англи хэлний академик ур чадварт чиглэсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн бидэнд бий.
 • Манай баталгаат үр дүнтэй арга барил нь шаардлагатай үедээ эхэлж, хүссэн үедээ суралцах уян хатан Англи хэлний сургалтыг танд санал болгодог.
A learner on an English course for students

Таныг зохих ёсоор бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын туршлага

Манай хосолсон сургалтын аргачлал нь таныг бие даан суралцах ур чадвараа хөгжүүлснээр их сургуульд амжилттай сурах зорилгод тань бэлтгэдэг.

Манай сургалт нь эхлээд сонсох, ярихад чиглэдэг тул та Англи хэл дээр илтгэл тавьж, дараа нь эрдэм шинжилгээний эссе бичихэд хэрэг болохуйц материал унших, бичих чадварыг хөгжүүлэх болно.

Та хэрхэн Англи хэл сурах вэ?

Үзээд сур

1

Англи хэлийг зөв цагт нь зөв хэлээр танилцуулах сонирхолтой олон ангит киногоор суралцаж эхлэх юм.

Интерактив дасгал, оюутны дижитал дасгал ажлуудын тусламжтайгаар суралцах чадвар, суралцагчийн бие даасан байдлыг хөгжүүлж, өөрийн сургалтын төлөвлөгөөг дагаж мөрдөхөд тус нэмэр болно.

Давтаад ярь

2

Манай цөөн хүнтэй ангиуд нь хүн хоорондын болон соёл хоорондын харилцааны ур чадварыг бий болгоход тань туслах бөгөөд энэ нь танд жижиг болон том бүлгүүдэд үг хэлэх итгэлийг өгөх болно.

Англи хэл дээрх нийгмийн үйл ажиллагаа, харилцан ярианы хичээлүүд нь таны амьдралын дараагийн чухал үе шатанд бэлтгэхийн тулд өөртөө итгэх итгэлийг өгөх болно.

Байнгын заавар зөвлөмж

3

Манай мэргэжлийн Англи хэлний багш нар болон чиглүүлэгч Монгол багш нарын удирдамж, дэмжлэгтэйгээр үр дүнтэй суралцаарай.

Таны ахиц дэвшлийг харж, хаана сайжруулах шаардлагатайг ойлгохын тулд цахим хичээлийн үеэр байнгын бөгөөд шуурхай заавар зөвлөмжийг өгч байх болно.

Үр дүнтэй сургалтын хөтөлбөр

Бид 1972 оноос хойш Англи хэл заан сургаж байгаа бөгөөд таныг Англи хэлийг хурдан бөгөөд үр дүнтэй сурах баталгаатай аргыг боловсруулан бэлтгэсэн.

Эхний 7 хоног

 • Манай олон ангит цуврал киног үзэж, дүрүүдийн өдөр тутам ашиглах Англи хэлийг үзэж сурах
 • Цуврал дээр суурилсан интерактив дасгал ажлыг хийж гүйцэтгэх
 • Англи хэлээ ашиглан дадлага хийхийн тулд манай ярианы ангиудад цагаа захиалан суух

Хоёр дахь 7 хоног

 • Гадаад багштай ярианы ангид хамрагдах
 • Дижитал дасгал ажлаа бүрэн дуусгаж илүү заавар зөвлөмж авах
 • Өөрийн үзсэн төвшингөө гадаад багштай танхимын сургалтаар бататгах

Давтах

 • Та Англи хэлний сонсох, ярих, унших, бичих чадварыг илүү сайн сурах тусам сургалтын мөчлөг давтагдана.
 • Төвшин дээшлэх явцдаа ахиц дэвшлээ хэмжиж, хянахад гадаад болон Монгол багш нар туслах болно

Англи хэл дээр суралцахад хэрэгтэй түвшиндөө хүрээрэй

Wall Street English-ын бүх англи хэлний түвшин нь коллеж эсвэл их сургуульд элсэн ороход шаардагдах дэлхийн стандартад нийцдэг. Бидэнд 20 тодорхой түвшин байгаа бөгөөд энэ нь та яг хаана байгаагаа, юуг сайжруулах шаардлагатайг мэдэж, Англи хэл дээр сурч эхлэх болно гэсэн үг юм.

A1

A2

B1

B2

C1

A1

Wall Street English-ын 3-5 төвшин


Энэ түвшинд та Англи хэлний анхан дунд шатны мэдлэгтэй болох юм. Энэ төвшинд Англи хэл дээр гадаадад суралцах хангалттай Англи хэл байхгүй ч бусад оюутнууд эсвэл багш нартай энгийн яриа өрнүүлэх хэмжээнд байх юм.

Англи хэлний түвшингөө тодорхойлуулаарай.

Бид танд Англи хэлний нарийвчилсан түвшин тогтоох шалгалтыг үнэ төлбөргүй санал болгох ба та өөрийнхөө яг одоо байгаа түвшинг мэдэж авснаар сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад дөхөм байх юм. Та яг одоо сургалтын зөвлөхтэй холбогдоорой.

Англи хэл сурахад тохирсон төгс сургалтын төлөвлөгөө

Бидэнд сонголт хийх хэд хэдэн сургалтын төлөвлөгөө бий. Манай сургалтын арга барил, хичээлүүд нь Англи хэлийг үр дүнтэй сурахад хэрэгтэй бүх зүйлийг багтаасан байдаг. Та хаана ч суралцахаар сонгосон бай, ахиц дэвшил гаргаж, сургалтын зорилгодоо хүрнэ гэдэгт итгэл төгс байж болно.

Цахим

Уолл Стритийн англи хэлний батлагдсан аргаар гэрээсээ уян хатан суралцах. Онлайн ангиудад дижитал ангид нэвтрэх, дагаж мөрдөх.

Одоо бүртгүүлэх

Танхим

Та гэрээсээ дижитал хичээлээ хийх эсвэл сургалтын төв дээрээ танхимын сургалтад хамрагдахаас гадна нэмэлтээр ярианы дадлага авах боломжтой.

Одоо бүртгүүлэх

Most flexible

Хосолсон сургалт

Гадаад багш, чиглүүлэгч Монгол багш нарын бүрэн дэмжлэгтэйгээр цахимаар болон манай сургалтын төвд суралцах хамгийн уян хатан нөхцөлтэй сонголт. Цахим болон танхимын сургалт мөн нэмэлт хичээлүүд танд нээлттэй байна.

Одоо бүртгүүлэх

Сургалтын хөтөлбөр болон төлбөр

Wall Street English-ын сургалтын төлөвлөгөө нь таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байх болно. Бид хамгийн үр дүнтэй сургалтыг танд санал болгож байна.

Бид хэрхэн сургалтын төлбөрийг боддог вэ?

Бид доорх зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

 • Бид таны яг одоо байгаа өөрийн тань Англи хэлний сурч эхлэх түвшинг тогтооно
 • Таны хувийн зорилго
 • Таны хүсч буй түвшин


Таныг хүссэн коллеж, их сургуульдаа элсэн суралцах зорилгыг биелүүлэхийн тулд бид танд тохирсон сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан гаргах болно.

Та бидэнтэй холбогдож Англи хэлний мэргэжлийн тусламж дэмжлэгийг авна уу.

Бид 3 сая гаруй хүнд Англи хэл сурч зорилгодоо хүрэхэд нь тусалсан

Сурч эхлэх

Манай туршлагатай багийн гишүүнтэй ярилцаарай, бид таны сонгосон төлөвлөгөөнд үндэслэн танд тохирсон сургалтын үнийг өгөх болно.