Дунд шатныханд зориулсан Англи хэл

Манай Англи хэлний дунд шатны сургалт нь таны Англи хэлний түвшинг дээшлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дөрвөн үндсэн ур чадварыг багтаасан болно: ярих, сонсох, унших, бичих.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 18-20 (C1)180-199
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 18-20 (C1)945-990
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 18-20 (C1)360-400
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 18-20 (C1)95
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-89100-119120-139140-159160-179180-199
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549550-784785-944945-990
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-239240-309310-359360-400
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.0
TOEFL IBT427295

Дунд шат

Та энэ түвшинд яриа өрнүүлэх, энгийн ном, сонин, вэб хуудас, техникийн баримт бичгүүдийг унших, богино захидал, бизнесийн тайлан бичих зэрэгт суралцах болно. Танд чухал дуудлага хийхээс эхлээд удирдах ажилтнуудад суралцах, элсүүлэх, ярилцлага хийх арга техникийг эзэмшүүлэх болно. Та өндөр түвшинд үр дүнтэй PowerPoint танилцуулга Англи хэл дээр хийж сурах болно.

Ахисан Дунд шат

Та э энэ түвшинд Англи хэлний өндөр төвшний бизнесийн ур чадвар, чөлөөтэй харилцах чадварыг хөгжүүлэх болно. Босго буюу үндсэн суурь төвшнийг дуусгаснаар танд дараах чадварыг олгоно.

  • Нарийн төвөгтэй санааг ойлгох
  • Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх
  • Бизнесийн стратеги боловсруулах
  • Нарийвчилсан илтгэл бэлтгэх

Англи хэлний түвшингөө тодорхойлох

Манай түргэвчилсэн цахим тестээр Англи хэлний дунд шатны түвшингээ олж мэдээрэй. Үр дүнгээ шууд имэйлээр авах боломжтой.

Баталгаат үр дүн бүхий батлагдсан арга барил

Манай сургалтын арга барил нь анги танхим дээр суурилсан заах арга зүй болон сонирхолтой сургалтын материалаар хангагдсан, сурах арга барилын чиглэлтэйгээр бие даан суралцах хоёрыг хослуулсан арга юм. Бидний ашигладаг боловсролын дэвшилтэт технологи нь таныг цахимаар чөлөөтэй суралцах болон сургалтын төв дээрээ ирж мэргэжлийн багш нарын заавар зөвлөмж авах эрх чөлөөг нэгтгэж өгсөн байдаг.

Дунд шатны суралцагчдад зориулсан Англи хэлний сургалт бидэнд байна

Танд карьераа ахиулах, ажилд орох, Англи хэл сурах, дэлхий ертөнцтэй танилцах, их дээд сургуульд сурах зорилгын аль нь ч байсан бидэнд танд хамгийн сайн тохирох сургалтын хөтөлбөр бий.