english testsБизнесийн Англи хэлний цахим тест

Бизнесийн Англи хэлний цахим тест

Бизнесийн Англи хэлний шалгалтыг цахимаар хийж үзээд ямар түвшинд байгаагаа хараарай. Асуултад олон сонголттой асуултуудыг бөглөж өгсний дараа, бид таны үр дүнг имэйлээр илгээх болно.

Нарийвчилсан Англи хэлний шалгалт

Мөн бид CEFR стандартын дагуу илүү нарийвчилсан Англи хэлний үнэлгээтэй. Энэ нь таны яриа, унших, бичих, дүрэм, үгсийн санг шалгах болно. Манай Англи хэлний иж бүрэн шалгалт нь таныг ямар түвшинд байгааг нарийвчлан тодорхойлж, Англи хэл сурч эхлэхэд тань яг хаанаас эхлэхийг тань гаргаж ирэх болно. Та шуурхай, үнэн зөв үр дүнг авах болно.