exercisesАнгли хэл дээр долоо хоног, сар болон өдрийг яаж хэлэх вэ?

Англи хэл дээр долоо хоног, сар болон өдрийг яаж хэлэх вэ?

English Learning Tips

Долоо хоногийн өдрүүд болон он сарыг хэрхэн хэлж сурах нь гадаад хэл сурахад нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй болдог хэллэггүүд билээ. Долоо хоногийн өдрүүд болон он сар нь уулзалт зохион байгуулах, амралтын захиалга өгөх, олон нийтийн үйл ажиллагааг төлөвлөхөд зайлшгүй шаардагддаг зүйлс юм. Ийм учраас өдөр сараас эхлэн суралцацгаая.


Долоо хоногийн өдрүүд

Долоо хоногийн өдрүүдийг галигтай хамт хавсаргав.

 

Monday – /’mun.dei/

Tuesday – /’tiu:z.dei/

Wednesday – /’wenz.dei/

Thursday – /’thurz.dei/

Friday – /’frai.dei/

Saturday – /’sa.ta.dei/

Sunday – /’sun.dei/

 

Үгийн өргөлтүүд галигласан хэсэгт үргэлж 1-р үед байнa, галиглахад хамгийн хэцүү өдрүүд Tuesday ба Thursday учраас дадлага хийхэд илүү цаг зарцуулдаг.

Та бүхний харж байгаагаар өдөр тус бүрийг бичихдээ эхний үсгийг том үсгээр бичсэн байгаа. Жишээ нь:

 

I work from Monday to Friday. I’m free on Saturday and Sunday.

Our next lesson is on Wednesday.

Saturday is his favourite day of the week because he plays football.

The meeting is on Thursday at 10:30.

We’ve got an appointment on Tuesday morning.

 

Долоо хоногийн өдрүүдийн өмнө ихэвчлэн ‘on’ холбоос ашигладаг зарчмыг бид эдгээр жишээнүүдээс харж болно.

 

Оны сарууд

Оны саруудыг дуудлагтай нь хамт доорх жагсаалтанд багтаасан юм.

 

January – /’gian.iu.e.ri/

February – /’fe.bru.e.ri/

March – /’ma:tc/

April – /’ei.pril/

May – /’mei/

June – /’giun/

July – /giu’lai/

August – /’o:.gust/

September – /sep’tem.ba/

October – /ok’tou.ba/

November – /nou’vem.ba/

December – /di’sem.ba/

 

Түүнчлэн саруудыг бичихдээ том үсгээр үргэлж бичдэг. Жишээ нь:

 

January – /’gian.iu.e.ri/

February – /’fe.bru.e.ri/

March – /’ma:tc/

April – /’ei.pril/

May – /’mei/

June – /’giun/

July – /giu’lai/

August – /’o:.gust/

September – /sep’tem.ba/

October – /ok’tou.ba/

November – /nou’vem.ba/

December – /di’sem.ba/

 

Он сар

 

Бид Англи хэл дээр он сарыг хэлэхдээ энгийн тоо (нэг, хоёр, гурав) хэрэглэхийн оронд дэс тоог хэрэглэдэг (нэг дүгээр, хоёр дугаар, гурав дугаар гэх мэт). Жишээлбэл:


1st – first

2nd – second

3rd – third

4th – fourth

5th – fifth

6th – sixth

7th – seventh

8th – eighth

9th – ninth

10th – tenth

11-19 хүртэл тоонуудын ард талд адилхан–th дагавар залгаж дэс тоог үүсгэнэ.

 

11th – eleventh

12th – twelfth (the letter v changes to f)

13th – thirteenth

14th – fourteenth

15th – fifteenth

16th – sixteenth

17th – seventeenth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

 

ty-аар төгссөн төгсгөлтэй 20 ба 30 гэх мэт тоонуудын төгсгөл нь y болж өөрчдөгддөг бөгөөд eth дээр нь нэмдэг. Жишээ нь:

 

20 – twentieth

30 – thirtieth

 

21st – twenty-first

22nd – twenty-second

23rd – twenty-third

24th – twenty-fourth

25th – twenty-fifth

26th – twenty-sixth

27th – twenty-seventh

28th – twenty-eighth

29th – twenty-ninth

30th – thirtieth

31st – thirty-first

 

Британи англи хэлэнд өдөр нь сарын өмнө бичигддэг бол харин Америкийн англи хэлэнд сар нь өдрийн өмнө бичигддэг.

Жишээ нь:

 

1/12/2017 in British English

12/1/2017 in American English

 

Он сар бичихийн өмнө “on” угтвар үгийг хэрэглэдэг. Жишээ нь:

Paolo’s birthday is on June 3rd. (pronounced ‘on June the third’)

New Year’s Day is on 1st January. (pronounced ‘on the first of January’)

We’re flying back home on Tuesday, April 10th. (pronounced ‘on Tuesday, April the tenth’)

They’re having a party on 16th November. (pronounced on the sixteenth of November.)

Our Wedding Anniversary is on August 11th. (pronounced ‘on August the eleventh’.)

 

Жил

Англи хэлэнд жилийг хэлэхдээ ихэвчлэн хоёр оронгоор нь салгаж хэрэглэдэг. Жишээ нь:

 

1750 – seventeen fifty

1826 – eighteen twenty-six

1984 – nineteen eighty-four

2017 – twenty seventeen

 

Эхний хоёр оронг хэлэхдээ зуунаар нь хэлнэ.

 

1400 – fourteen hundred

1700 – seventeen hundred

2000 – two thousand


Нэг зууны эхний есөн жилийг дараах байдлаар хэлдэг.


1401 – fourteen oh one

1701 – seventeen oh one

2001 – two thousand and one

 

Бид арван жилүүдийг доор дурьдсан байдлаар товчилж хэрэглэж болдог.

 

1960-1969 – The ‘60s – pronounced ‘the sixties’

1980-1989 – The ‘80s – pronounced ‘the eighties’.

2000 – 2009 – The 2000s – pronounced ‘the two thousands’


Жишээ нь:

 

The Beatles were famous in the sixties.

My parents got married in the seventies.

Maradona played for Napoli in the eighties.

Where were you living in the nineties?

The internet became popular worldwide in the two thousands.

 

Та бүхний харж байгаагаар “in” угтвар үгийг жилийн өмнө хэрэглэгддэг.

 

Угтвар үгийг жишээ

IN

  • months
  • years
  • decades

 

ON

  • days
  • dates

 

Жишээ нь:

In my country the schools start the academic year in September.

Is he starting the new job on Monday?

The company was founded in 1991.

The Wedding is on July 25th.

There was an economic boom in the 50’s.


Бид шинэ жил болон улаан өндөгний баяр гэх мэт тодорхой тэмдэглэлт өдрүүдийн талаар ярихдаа өмнө нь “at” угтвар үгийг хэрэглэдэг. Жишээ нь:

 

Where will you be at Christmas? We’ll be in the mountains.

Most people visit their families at Easter.

 

Wall Street English хянах самбар хэсгээс дасгал ажиллаж үзье.

 

Өдөр сарыг зөв хэрэглэж сурах бас нэг сайн арга бол өөрийн утасны эсвэл компьютерын хэлийг англи хэл дээр солиж хэрэглэх юм. Ингэснээр та өөрийнхөө хуанли болон жагсаалтыг ашиглан дадлага хийх боломжтой. Хэрэв та ажил эсвэл гэртээ ширээний, ханын хуанли хэрэглэдэг бол Англи хуанли авч хэрэглэж үзээрэй. Энэ арга нь энгийн мөртлөө маш үр дүнтэй.

Одоо та англи хэл дээр өдөр сараа хэлж, хурал цуглаан, амралтаа төлөвлөхөд бэлэн боллоо.

Илүү олон дасгалууд
Хамаатуулахын ‘s болон түүний хэрэглээ

Saxon Genitive буюу хамаатуулахын ‘s нь Англи хэлний хамгийн гол хамаатуулах хэлбэрүүдийн нэг юм. Олон хүмүүс энэхүү ‘s-г мэддэг боловч хэрэглэхдээ бэрхшээлтэй тулгардаг. Та энэхүү блогоор дамжуулж хэрхэн хамаатуулахын ‘s болон хэрэглээнийх нь талаар дэлгэрэнгүй олж мэдээрэй.

Англи хэлний “Өнгөрсөнд үргэлжилж байсан цаг”

English Learning Tips

Өнгөрсөнд үргэлжилж байсан цагийг хэрхэн ашиглах талаар мэдсэнээр өнгөрсөнд болсон үйдлийг тэр дундаа ярьж байх хугацаанд ямар нэгэн урьд нь болж байсан зүйлийг илтгэхдээ энэ цагийг хэрэглэж болох юм.