Англи хэлний дасгалууд

Ангилал

English Learning Tips

Англи хэлний дуудлага – Phonetics

Англи хэлэнд зөв дуудлага бол хамгийн чухал зүйлсийн нэг. Учир нь нэг үгийг маш олон янзаар уншиж, бичиж болдог. Хэрхэн зөв дуудлагатай болохыг мэдмээр байна уу? Тэгвэл дуустал нь уншаарай.

Англи хэлний “Төгс одоо цаг”- ийн хэрэглээ

English Learning Tips

Зөв мэдлэг эзэмшсэнээр Aнгли хэлний өнгөрсөн цагийг зөв ашиглахад давуу тал болно. Жирийн өнгөрсөн болон төгс одоо цагийн талаар та сайн мэдэж магадгүй.  Мөн өнгөрөн үргэлжилсэн цагийг ч сайн эзэмшсэн байж болно. Өнгөрсөн цагийн нэг хэлбэр болох төгс өнгөрсөн цагийг ашиглаж сурснаар цагуудыг хооронд нь харьцуулах, өнгөрсөн цагт хийгдсэн үйлдлийг илэрхийлэх чадварт суралцах юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авч болно. 

Англи хэлний өнгөрсөн цаг

English Learning Tips

Англи хэл сурахад чухал шат бол өнгөрсөн цагийг эхэлж ярих тухай. Өнгөрсөн цагийг хэрэглэж сурснаар та амьдрал дээр хүмүүстэй уулзаж, туршлагаа хуваалцах, ажил дээрх үйлдлийг бүрэн илэрхийлэхэд тустай. Энгийн өнгөрсөн цагийг ойлгож сурахад дөхөм болох мэдээллийг эндээс үзнэ үү!

Англи хэлний “Төгс өнгөрсөн цаг”-ийн хэрэглээ

English Learning Tips

Зөв мэдлэг эзэмшсэнээр Aнгли хэлний өнгөрсөн цагийг зөв ашиглахад давуу тал болно. Жирийн өнгөрсөн болон төгс одоо цагийн талаар та сайн мэдэж магадгүй.  Мөн өнгөрөн үргэлжилсэн цагийг ч сайн эзэмшсэн байж болно. Өнгөрсөн цагийн нэг хэлбэр болох төгс өнгөрсөн цагийг ашиглаж сурснаар цагуудыг хооронд нь харьцуулах, өнгөрсөн цагт хийгдсэн үйлдлийг илэрхийлэх чадварт суралцах юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авч болно. 

Англи хэлний “Өнгөрсөнд үргэлжилж байсан цаг”

English Learning Tips

Өнгөрсөнд үргэлжилж байсан цагийг хэрхэн ашиглах талаар мэдсэнээр өнгөрсөнд болсон үйдлийг тэр дундаа ярьж байх хугацаанд ямар нэгэн урьд нь болж байсан зүйлийг илтгэхдээ энэ цагийг хэрэглэж болох юм.

Англи хэлний дүрмийн бус олон тооны нэр үгс

English Learning Tips

Ихэнх олон тооны нэр үгсийг англи хэл дээр ашиглаж сурах нь нэлээд хялбар байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь англи хэл дээрх нийтлэг олон тооны нэр үгс нь дүрмийн бус байдаг. Эдгээр дүрмийн бус олон тооны нэр үгнүүд нь юу вэ, та тэдгээрийг хэрхэн тогтоож чадах вэ?

Англи хэлний дүрмийн болон дүрмийн бус үйл үгс

English Learning Tips

Англи хэлний үйл үгийн цагуудыг хэрэглэхийн тулд үйл үгийн ѳнгѳрсѳн цагийг мэддэг байх ёстой. Бүх үйл үг суурь буюу анхны хэллэгтэй. Ихэнх үйл үг дүрмийн буюу энгийн ѳнгѳрсѳн болон төгс ѳнгѳрсѳн зэрэг нэгэн хэв маягийг дагаж тѳгсгѳлдѳѳ -ed авч хэрэглэгддэг. Гэвч заримдаа үйл үг ѳѳр тѳгсгѳлтэй байдаг ба үүнийг ‘Дүрмийн бус үйл үг’ гэнэ. Wall Street English-д суралцсанаар та дүрмийн болон дүрмийн бус үйл үгсийг хичээлийнхээ явцад суралцах ба ингэснээр танд сурахад, тогтооход хялбар болж байгаа юм. Дараах хүснэгтэд бүх тѳрѳѳс жишээ авч хэрхэн хэрэглэх, санах талаар дурдсан байгаа.

Англи хэлний баймж үйл үг May болон Might

English Learning Tips

Та Aнгли хэлэнд can эсвэл must гэх мэт зарим нэг баймж үйл үгсийг сурч байсан байх. Магадгүй та may эсвэл might энэ хоёр баймж үйл үгсийг сонсож байсан боловч хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байгаа байж магадгүй. Тэгвэл та үргэлжлүүлэн уншиж үүнийг хэрхэн ашиглахыг ойлгож дараа нь өөрөө давтаж сурах боломжоо бүү алдаарай.

“Used to”- гийн ялгаатай утгууд болон хэрэглээ

English Learning Tips

Та өмнө нь 'Used to' хэллэгийг сонсоод, утгыг нь таах гэж оролдож байсан уу? Дээрх хэллэг нь хоорондоо эсрэг тэсрэг хоёр утгыг илэрхийлэг бөгөөд энэхүү блогоор дамжуулан тэдгээрийн ялгаа болон хэрэглээг сурцгаая.

Англи хэлний төлөөний үгс

English Learning Tips

Хэл сурч буй хүмүүст, ялангуяа анхан шатны сурагчдад тохиолддог хүндрэлтэй зүйл бол төрөл бүрийн төлөөний үгс сурах байдаг. Тэд жижиг үгс хэдий ч аливаа өгүүлбэрийн утгыг бүхлээр нь өөрчилдөг. Та аль төлөөний үгийг ашиглах дээрээ эргэлзэж байсан уу? Зарим өгүүлбэрийг хэлж байх үедээ he ашиглах уу эсвэл him ашиглах уу гэдгээ мэдэхгүй түгдэрч байна уу? Тэгвэл үргэлжлүүлэн уншиж Англи хэлний бүхий л төлөөний үгсийг давтаарай.

Англи хэлний to be болон to have ашиглах дасгал ажил

English Learning Tips

Англи хэлний үйл үг дотроос хамгийн чухал хоёр нь “to be, to have” юм. Бид олон тѳрлийн нѳхцѳл байдалд үйл үг эсвэл туслах үйл үг болгож хэрэглэн хамгийн эхэнд сурдаг үйл үг учраас хамгийн чухалд тооцогддог. Wall Street English-д та “to be, to have” хоёрын гол үүргийг анхан шатандаа сурах ба хичээлийн явцдаа илүү гүнзгийрүүлж үзнэ. Одоо хоёр үйл үгийг хэрхэн хэрэглэх талаар харцгаая.

Англи хэлний тусах болон эс тусах үйл үгс

English Learning Tips

Англи хэл суралцаж байгаа хүмүүс хэлц үйл үгс сурах шаардлага гардаг. Хэлц үйл үг сурахдаа тусах уу эс тусах уу гэдгийг бас ялгаж сурах нь чухал. Энэ үгс нь ямар утга илэрхийлж байгааг дараах текстээс уншаарай!

Англи хэлний угтвар үйл үгс

Англи хэлэнд ихэнх үйл үгсийн араас угтвар эсвэл дайвар үгс залгагддаг. Зарим тохиолдолд эдгээр хослол нь ‘phrasal verbs’ хэмээн нэрээр явдаг бол бусад тохиолдолд угтвар үйл үг хэмээн дурдагддаг. Ялгаа нь юу вэ? Үргэлжлүүлэн уншаад мэдээд аваарай.

Англи хэлний Must, Have to, Shall болон May-ын 12 ялгаа

English Learning Tips

Англи хэлний Must, Have to, Shall болон May-ын 12 ялгаа. Англи хэлэнд дүрэм журмыг илэрхийлэх олон өөр үгс байдаг. Тэдгээр үгсийг хэрэглэж буй нөхцөл байдлаас нь шалтгаалж ялгахад төвөгтэй байдаг. Тийм учраас ямар тохиолдолд аль үгийг хэрхэн зөв ашиглах талаар мэдэх нь чухал. Та энэхүү блогоос дээрх үгсийг хэрхэн зөв ашиглах талаар олж мэдээрэй.

Англи хэлний харьцуулсан ба давуу зэрэг

Англи хэлээр анхлан ярьж сурахад Англи хэлний дүрэм бодоод байхгүйгээр бэлэн өгүүлбэрүүдийг ашиглаж болно. Wall Street English-ын арга барил нь

Англи хэлний холбоо үйл үгс

Англи хэл нь маш олон өвөрмөц шинж чанартай байдаг бөгөөд, Англи хэлийг хоёр дахь хэлээр сурч буй хүмүүсийг төвөгшөөдөг нэг зүйл бол холбоо үйл үгс юм. Түүнд юу юу ордог вэ, мөн та үүнийг хэрхэн сурч болох вэ?

Болзолт Өгүүлбэр 0 болон холимог болзолт өгүүлбэр

Бид төрөлх хэлээрээ ярихдаа болзолт/ нөхцөлт өгүүлбэрийг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Харин дээрх төрлийн өгүүлбэрийг Англи хэлээр хэлж сурснаар харилцааны түвшинд маш том ахиц болох юм. Өмнөх блогуудаараа бид 1,2,3-р төрлийн болзолт өгүүлбэрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй хүргэсэн бол энэ удаад 0 болон холимог хэлбэрийн болзолт өгүүлбэрүүдийн талаар хүргэх болно.

Гурав дахь болзолт ѳгүүлбэр - The Third Conditional

Нэг болон хоёр дахь нѳхцѳлт ѳгүүлбэрийг сурсны дараа сүүлийн буюу гурав дахь нөхцөлт өгүүлбэрийг сурахад та бэлэн болсон гэж үзнэ. Гурав дахь нѳхцѳлт ѳгүүлбэрийг сурснаар та унаган Англи хэлтэй хүн шиг ярьдаг болно. Дараах текстийг уншиж ямар үед яаж хэрэглэхийг сурч аваарай.

Англи хэл дээрх өнгөрсөн цагийн энгийн хувилбарыг ашиглаж сурах

English Learning Tips

Энгийн өнгөрсөн цаг буюу ‘past simple’ нь ‘present simple’ – энгийн одоо цаг буюу ‘present continuous’ үргэлжилсэн одоо цагуудтай хамт Англи хэлэнд хамгийн түгээмэл ашиглагддаг цагийн хэлбэрүүдийн нэг юм, тийм учраас та түүнийг хэрхэн ашиглахыг сурах нь маш чухал юм. Та энгийн өнгөрсөн цагийг хэрхэн ашиглахыг сурснаар аливаа хүнтэй түгдрэлгүй харилцан яриа үүсгэх нь харьцангуй амархан болдог.

Англи үйл үгийн хувиргалууд

English Learning Tips

Гадаад хэл сурахын тулд үйл үгийн цагуудыг сайн судалсан байх шаардлагатай. Англи хэл үйл үгийн 13 цагтай. Wall Street English–т үйл үгийн цагуудыг нэг нэгээр нь маш дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой.

Since болон For – г хэрхэн ялгаж, зөв хэрэглэх вэ?

English Learning Tips

Бид цаг хугацааг илэрхийлэхдээ in, on ,at зэрэг олон үг ашиглаж хэлж болдог. Мөн for болон since гэх үгнүүд адилхан орчуулагддагаас болж хүмүүс ихэвчлэн хооронд нь андуурах тохиолдол байдаг. Тэгвэл энэхүү блогоор for болон since-н ялгаа, адил төсөөтэй тал болон хэрэглээг сурцгаая.

Англи хэл дээр долоо хоног, сар болон өдрийг яаж хэлэх вэ?

English Learning Tips

Долоо хоногийн өдрүүд болон он сарыг хэрхэн хэлж сурах нь гадаад хэл сурахад нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй болдог хэллэггүүд билээ. Ийм учраас өдөр сараас эхлэн суралцацгаая.

Ирээдүй цагийн ‘Shall’ ба ‘Will’ хоёрын ялгаа

Англи хэлний ирээдүй цаг дээр ярихыг хүсч байвал одоо үргэлжилж байгаа цаг, ‘be going to’, ‘will’, ‘shall’ гэх мэт янз бүрийн хэлбэрийг ашиглаж болно. ‘Will’ ба ‘shall’ нь энгийн бүтэцтэй тул ашиглахад олон талаараа хамгийн хялбар боловч төөрөлдөхөд хялбар байдаг. Ялгаа нь юу вэ, тэдгээрийг хэзээ ашиглах ёстой вэ? Үүнийг мэдэхийн тулд та үргэлжлүүлэн уншина уу.

Нэгдүгээр төрлийн болзолт өгүүлбэр - The First Conditional

Англи хэлэнд таамаглал дэвшүүлэх 4 төрлийн өгүүлбэр байдгийн нэг нь Нэгдүгээр төрлийн болзолт өгүүлбэр бөгөөд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэлбэр. Энэхүү блогоос Нэгдүгээр төрлийн болзолт өгүүлбэр болон түүний хэрэглээг дэлгэрэнгүй олж мэдээрэй.

Үйлт нэрийн одоо цаг юунд хэрэглэгддэг вэ? - Present Participle

Хүмүүс үйлт нэрийн одоо цагийн талаар мөн энэ нь ямар утгатай болохыг нь мэдэхгүй байсан гэж сонссон уу? Хэрэв тийм бол та зөв газартаа ирлээ!

Үйлт нэрийн өнгөрсөн хэлбэр буюу Past Participle гэж юу вэ?

Та Англи хэлний ‘Төгс өдөө цаг’, ‘энгийн өнгөрсөн цаг’, ‘үйлт нэрийн өнгөрсөн хэлбэр’ гэх мэт дүрмийн нэршлүүд дунд эргэлзэх мөн яг ямар үүрэгтэйг нь ойлгодоггүй байж магадгүй. Энэ удаагийн Англи хэлний ‘Үйлт нэрийн өнгөрсөн цаг буюу Past Participle гэж юу болох, хэрхэн хэрэглэдэг болохыг сурцгаая.

Хамаатуулахын ‘s болон түүний хэрэглээ

Saxon Genitive буюу хамаатуулахын ‘s нь Англи хэлний хамгийн гол хамаатуулах хэлбэрүүдийн нэг юм. Олон хүмүүс энэхүү ‘s-г мэддэг боловч хэрэглэхдээ бэрхшээлтэй тулгардаг. Та энэхүү блогоор дамжуулж хэрхэн хамаатуулахын ‘s болон хэрэглээнийх нь талаар дэлгэрэнгүй олж мэдээрэй.

Хоёр дахь болзолт ѳгүүлбэр - The Second Conditional

Ѳмнѳх нийтлэлд харсанчлан Англи хэлэнд дѳрвѳн тѳрлийн нѳхцѳлт ѳгүүлбэр байдаг. Ихэнх суралцагчдад хоёрдох нѳхцѳлт ѳгүүлбэр нь хамгийн толгой эргүүлсэн нь байдаг. Дараах текстийг уншиж хэрхэн ашиглахаа сураад дасгал ажлаа хийгээрэй.

Шууд болон шууд бус (дам) яриа - Direct and indirect speech

Хүмүүсийн юу гэж хэлснийг тайлбарлахын тулд ярианы хоёр төрөл байдаг - шууд яриа ба шууд бус (эсвэл дам) яриа. Эдгээр хэлбэрүүдийн талаар илүү ихийг олж мэдэн, өгүүллэг бичих чадвараа сайжруулахын тулд үргэлжлүүлэн уншина уу.

Байдал төрхийг илтгэсэн үйл хавсрал буюу дайвар үг

English Learning Tips

Бид дайвар үгийг олон аргаар ашиглаж болно. Тухайлбал, бид аливаа зүйлийг хэр давтамжтайгаар хаана хийх гэдгийг тодорхойлж болно.

Англи хэлний давтамж заасан дайвар үгс

English Learning Tips

Дайвар үг нь аливаа нэг үйл хэрхэн үйлдэгдсэнийг илэрхийлэхэд ашиглагддаг хэлний хамгийн чухал хэсгийн нэг юм. Бид дайвар үгийг үйлийн давтамжийг илэрхийлэхэд ашигладаг.

Do болон Make - Ялгаа нь юу вэ?

English Learning Tips

Do ба make үйл үгнүүд нь бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг. Гэхдээ Англи оюутнуудын хувьд үүнийг ямар тохиолдолд алийг нь хэрэглэх вэ гэдгийг мэдэхэд хэцүү байдаг.