exercisesАнгли хэлний угтвар үйл үгс

Англи хэлний угтвар үйл үгс

Англи хэлэнд ихэнх үйл үгсийн араас угтвар эсвэл дайвар үгс залгагддаг. Зарим тохиолдолд эдгээр хослол нь ‘phrasal verbs’ хэмээн нэрээр явдаг бол бусад тохиолдолд угтвар үйл үг хэмээн дурдагддаг. Ялгаа нь юу вэ? Үргэлжлүүлэн уншаад мэдээд аваарай.

 

Угтвар үйл үг гэж юу вэ?

Угтвар үйл үг гэдэг нь аливаа үйл үгийн араас угтвар залгасан хэлбэрийг хэлнэ. Уг хоёр үгсийн нийлсэн утга нь үйл үгийн эх утга санаатай маш ойролцоо байдаг. Жишээлбэл;

 

To worry

To worry about (someone or something)

 

Угтвар үйл үг, Холбоо үйл үгс хоёрын харьцуулалт

Холбоо үйл үгсийн утга нь тухайн үйл үгийн эх утгаас ихэвчлэн өөр байдаг бол, Угтвар үйл үгийн утга нь ихэвчлэн үйл үгийн эх утгатай ижил байдаг. Холбоо үйл үгс нь угтвар буюу дайвар үг аль аль-ийг нь ашигладаг бол угтвар үйл үгс нь ашигладаггүй.

 

Холбоо үйл үгс нь ихэвчлэн нэр үг буюу төлөөний үгсээр хуваагдсан байдаг. Жишээлбэл,

 

Put your jacket on.

Put it on.

 

Харин угтвар үйл үгс нь хуваагдаж болдоггүй бөгөөд хамт оршиж байх шаардлагатай.

 

Түгээмэл угтвар үйл үгс

Бидний байнга ашигладаг зарим нэг угтвар үйл үгс байдаг, Тийм учраас тэднийг санаж байх нь хэрэгцээтэй юм. Жишээлбэл;


Угтвар үйл үгсийг объекттой ашиглах

Угтвар үйл үгсийг салгаж болдоггүй гэсэн бол зарим тохиолдолд дунд нь объект заасан үг оруулж болдог. Жишээлбэл,

 

Remind + object + of

You remind me of my cousin.

 

Provide + object + with

They provided us with the material we needed.

 

Thank + object + for

I’d like to thank you for coming today.

 

Угтвар үйл үгсийг мэдэж байх нь маш хэрэгцээтэй байдаг, учир нь та аливаа үйл үгийн дараа зөв угтвар залгаснаар таны Англи хэлийг чөлөөтэй, төрөлх хэлтэй юм шиг сонсогдоход тусалдаг. Тийм учраас та аливаа шинэ үйл үг сурч байх үедээ үүний араас аливаа угтвар залгах шаардлагатай эсэхийг анхаараарай. Дээрх жишээнүүдээс та анзаарсан бол, Аль угтвар ашигласнаас хамаарч өгүүлбэрийн утга нь өөрчлөгддөг. Энэхүү сорилыг өгөөд угтвар үйл үгсийг давтаарай!

Илүү олон дасгалууд
Ирээдүй цагийн ‘Shall’ ба ‘Will’ хоёрын ялгаа

Англи хэлний ирээдүй цаг дээр ярихыг хүсч байвал одоо үргэлжилж байгаа цаг, ‘be going to’, ‘will’, ‘shall’ гэх мэт янз бүрийн хэлбэрийг ашиглаж болно. ‘Will’ ба ‘shall’ нь энгийн бүтэцтэй тул ашиглахад олон талаараа хамгийн хялбар боловч төөрөлдөхөд хялбар байдаг. Ялгаа нь юу вэ, тэдгээрийг хэзээ ашиглах ёстой вэ? Үүнийг мэдэхийн тулд та үргэлжлүүлэн уншина уу.

Болзолт Өгүүлбэр 0 болон холимог болзолт өгүүлбэр

Бид төрөлх хэлээрээ ярихдаа болзолт/ нөхцөлт өгүүлбэрийг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Харин дээрх төрлийн өгүүлбэрийг Англи хэлээр хэлж сурснаар харилцааны түвшинд маш том ахиц болох юм. Өмнөх блогуудаараа бид 1,2,3-р төрлийн болзолт өгүүлбэрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй хүргэсэн бол энэ удаад 0 болон холимог хэлбэрийн болзолт өгүүлбэрүүдийн талаар хүргэх болно.